EHBO Vereniging Rijsoord
Eerste Hulp Bij Ongevallen
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN

Competentieregels.

Zoals u inmiddels wel weet is de structuur van de herhalingslessen iets gewijzigd ten opzichte van wat u in het verleden gewend was. Dit alles heeft te maken met het besluit van het Oranje Kruis om samen met het nieuwe EHBO boekje (28e druk) een aantal wijzigingen door te voeren. Om voor een verlenging van het diploma in aanmerking te komen zal de eerstehulpverlener tijdens alle lessen worden gecontroleerd op zijn / haar competentie. De verlenging zal dus niet meer worden gekoppeld aan het aantal vervolg lessen dat in twee jaar is bijgewoond, maar aan de competentie van de eerstehulpverlener.
Competentie; het beheersen van het geheel aan kennis en vaardigheden wat nodig is om op een goede manier eerste hulp te kunnen verlenen, alsmede een correcte benadering van en het omgaan met een slachtoffer. (Bron: Oranje Kruis)
Uw behendigheid als eerstehulpverlener wordt dus getoetst naar aanleiding van een aantal competentieonderdelen. Elke les vindt er een aanwezigheidsregistratie plaats en aan het eind van deze les zal ook pas uw aanwezigheid worden gestempeld op uw presentiekaart. Om het een en ander voor u overzichtelijk te houden staan hieronder alle competentieonderdelen nog eens weergegeven.

1. Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
2. Stoornissen in het bewustzijn.
3. Stoornissen van de ademhaling.
4. Stilstand van de bloedsomloop.
5. Ernstige uitwendige bloedingen.
6. Shock.
7. Uitwendige bloedingen.
8. Brandwonden.
9. Kneuzingen en verstuiking.
10. Ontwrichting en botbreuken.
11. Oogletsels.
12. Vergiftiging.
13. Elektriciteitsongevallen.
14. Letsel door koude.
15. Letsel door warmte
16. Vervoer over korte afstand
17. Verband- en hulpmiddelen.
18. Het menselijk lichaam.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.