EHBO Vereniging Rijsoord
Eerste Hulp Bij Ongevallen
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

 

EHBO vereniging Rijsoord is door de Belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangemerkt. Het fiscaal nummer van de vereniging is 815507471. U mag daarom uw giften, aan onze vereniging als aftrekposten bij uw inkomstenbelasting aangeven.
EHBO vereniging Rijsoord hoeft zelf overigens geen belasting te betalen over giften, alles wat u ons schenkt komt dus ook daadwerkelijk ten goede van onze vereniging. Op de Website van de belastingdienst, kunt u meer informatie vinden over geven aan goede doelen en de fiscale voordelen voor u.

Financiën.
De inkomsten van de vereniging bestaan uit de contributie van de leden en de giften van donateurs en Giften welke ontvangen worden door inzet van onze EHBO’ers bij evenementen, zoals b.v. wielerronde, fietsvierdaagse, schoolvoetbal ed., komen ten gunsten van onze vereniging.

Een maal per jaar wordt er een ledenvergadering gehouden. Het financieel jaarverslag wordt op deze vergadering uitgereikt aan de aanwezige leden. Dit financieel jaarverslag over het boekjaar (1 juni t/m 31 mei) wordt opgemaakt door de penningmeester, nadat de kascontrolecommissie de boeken heeft gecontroleerd en eventuele vragen zijn beantwoord.

De kaders en lotussen ontvangen tijdens de ledenvergadering een vergoeding voor hun inzet. Het Bestuur bestaat alleen uit vrijwilligers. De gemaakte kosten worden vergoed.

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.